Πληροφορίες για τους Αποδέκτες

Σύνδεση στο σύστημα

Ο Aποδέκτης μπορεί να είναι είτε χρήστης του ΠΣΔ (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) είτε άλλος χρήστης. Στην πρώτη περίπτωση αυθεντικοποιείται μέσω του συστήματος του ΠΣΔ. Στη δεύτερη περίπτωση ανάλογα με το σενάριο δημιουργίας της φόρμας, προβαίνει σε αντίστοιχες ενέργειες με προστασία κωδικού ή όχι, για την συμπλήρωση της φόρμας.

Διαδικασία συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Φόρμας - Ενέργειες

Ο Αποδέκτης παραλαμβάνει με ηλεκτρονική αλληλογραφία τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, τον οποίο ακολουθεί προκειμένου να συμπληρώσει την Ηλεκτρονική Φόρμα (με σύνδεση στο σύστημα ή χωρίς), τον κωδικό εισαγωγής του στο σύστημα (ή όχι) καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή της.
Συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται, τα οποία μπορεί να τα επεξεργάζεται ή να τα αποθηκεύει προσωρινά, μέχρι να πατήσει κάποιο κουμπί που τα οριστικοποιεί.
Έχει χρονική προθεσμία για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Φόρμας.