Ηλεκτρονικές Φόρμες

Καλώς ήρθατε στο πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικές Φόρμες.
Το σύστημα αυτό, έχει στόχο την καταγραφή και συγκέντρωση στοιχείων τα οποία οι δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά καιρούς ζητούν από τους εποπτευόμενους φορείς και Υπηρεσίες.

Είσοδος στο σύστημα

Αναφορές ανοικτών δεδομένων

Πληροφορίες για την εφαρμογή

Πληροφορίες για συμμετέχοντες σε καταγραφή στοιχείων