Φορείς και Οργανώσεις Νεολαίας - Αναφορά

(161 αποτελέσματα) Μεταφόρτωση σαν csv/excel

Φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολείται με νεολαία / Local authority dealing with YouthΜΚΟ που ασχολείται με Νεολαία / Youth NGOΌνομα Φορέα / Institution Nameφθίνουσα ταξινόμηση
qesnisebuxayl
Δήμος / Municipality1State of Concept - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
tauyiwim
1Thessaloniki Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης
ugibedisatu
uhimdzzeaotei
uyuqadeoy
vulimemutodi
1Youth Mobility Center (YMC)-ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
zaimakufefo
1«Επί Σκοπόν» Πολιτιστική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
1Άγριο Ρόδο Σωματείο Νέων
2Έλληνες Οδυσσείς
1Όμιλος Γενίτσαροι και Μπούλες Νάουσας
1Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας
1Α.Π.Ε.Σ. ΠΟΝΤΟΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ
1ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΟΔΙΚΟΣ
1ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS
Περιφέρεια / Region1ΑΛΜΑ , Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων
1ΑΣΤΕΡΙ Σωματείο

Σελίδες