Φορείς και Οργανώσεις Νεολαίας - Αναφορά

(133 αποτελέσματα) Μεταφόρτωση σαν csv/excel

Φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολείται με νεολαία / Local authority dealing with Youthαύξουσα ταξινόμησηΜΚΟ που ασχολείται με Νεολαία / Youth NGOΌνομα Φορέα / Institution Name
1Σύλλογος ERASMUS Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ΠΥΘΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
1Πυθία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
1ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
1Επιστημονική Ομάδα Intellectum
1ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. Σερρών
1«Επί Σκοπόν» Πολιτιστική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1ACTION ART/ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ...ΜΟΡΦΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ "Ο ΠΥΡΡΟΣ"
1BUSINESS MENTALITY ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
1Κοινωνικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
1Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ.)
1Παιδιά Εν Δράσει
1ADDART MKO
1ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΣΕΡΡΩΝ
1Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων/United Societies of Balkans

Σελίδες