Φορείς και Οργανώσεις Νεολαίας - Αναφορά

(161 αποτελέσματα) Μεταφόρτωση σαν csv/excel

Φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολείται με νεολαία / Local authority dealing with YouthΜΚΟ που ασχολείται με Νεολαία / Youth NGOφθίνουσα ταξινόμησηΌνομα Φορέα / Institution Name
1ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας
Δήμος / Municipality1ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΜΚΟ
1Alternative Innovative Development
Δήμος / Municipality1ΝΕΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - YOUTHFULLY YOURS GR
1Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity
Δήμος / Municipality1State of Concept - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
1Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων/United Societies of Balkans
1Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου/ Synergy of Music Theatre
1Κέντρο Νέων Ηπείρου
1Πρωτοβουλία για το Παιδί
1ESN UniPi
1“ΑΝΤΙΓΟΝΗ
1ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
1Μαζί για το Παιδί
1Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας / Hellenic National Youth Council
1ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 18
Περιφέρεια / Region1Ινστιτούτο η Εξέλιξη
1ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
1ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελίδες