Φορείς και Οργανώσεις Νεολαίας - Αναφορά

(161 αποτελέσματα) Μεταφόρτωση σαν csv/excel

Φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολείται με νεολαία / Local authority dealing with YouthΜΚΟ που ασχολείται με Νεολαία / Youth NGOΌνομα Φορέα / Institution Nameαύξουσα ταξινόμηση
ewezoquhpokaq
1EUphoria
1ESN UniPi
eqaleyeemia
1ENVIROMENT ONLINE-GREECE (ACRONYM:EN.O GREECE)
enesopepopo
efigidiki
ebeyihyupi
1Diversity United AMKE
2Co.Mv.o.S - Cooperation and Motivation Of Students
1BUSINESS MENTALITY ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1BLUEGREEN DEVELOPMENT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
aticousab
1Alternative Innovative Development
1AIESEC Τ.Ε.ΠΑ.ΜΑ
Περιφέρεια / Region1AIESEC
1ADDART MKO
1ACTION ART/ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ...ΜΟΡΦΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1"ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ" ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ &ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
"Συν-κοινΩ" ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Σελίδες