Φορείς και Οργανώσεις Νεολαίας - Αναφορά

(161 αποτελέσματα) Μεταφόρτωση σαν csv/excel

Φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολείται με νεολαία / Local authority dealing with YouthΜΚΟ που ασχολείται με Νεολαία / Youth NGOΌνομα Φορέα / Institution Nameφθίνουσα ταξινόμηση
1 Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο/SYMPRAXI Partnership Gender
"Συν-κοινΩ" ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
1"ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ" ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ &ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
1ACTION ART/ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ...ΜΟΡΦΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1ADDART MKO
Περιφέρεια / Region1AIESEC
1AIESEC Τ.Ε.ΠΑ.ΜΑ
1Alternative Innovative Development
aticousab
1BLUEGREEN DEVELOPMENT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
1BUSINESS MENTALITY ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2Co.Mv.o.S - Cooperation and Motivation Of Students
1Diversity United AMKE
ebeyihyupi
efigidiki
enesopepopo
1ENVIROMENT ONLINE-GREECE (ACRONYM:EN.O GREECE)
eqaleyeemia
1ESN UniPi
1EUphoria

Σελίδες